X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (منابع طبیعی و محیط زیست) ::..
تعداد بازدید ها: 716131

 نقش مدیریت شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری با تاکید بر مبلمان شهری


وظایف نظارتی شوراها از مهمترین وظایف این نهاد در عرصه مسائل زیست محیطی شهری است،چرا که بر طبق بسیاری از قوانین عادی، شهرداریها یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط می باشند.وظایف نظارتی شوراها از مهمترین وظایف این نهاد در عرصه مسائل زیست محیطی شهری است،چرا که بر طبق بسیاری از قوانین عادی، شهرداریها یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط می باشند.


از آنجایی که شهرداری رکن اصلی اجرایی شورای شهر می باشد، بنابراین نظارت بر آن یکی از وظایف شوراهاست و وقتی که قوانین موضوعه وظیفه ای را برای شهرداری در نظر میگیرد به طور مشخص بحث نظارت هم مطرح میگردد و نهادی جز شوراها به ذهن نمی آید. شوراها وظیفه نظارتی خود را به طرق مختلف اعمال میکنند، از جمله اینکه آنها میتوانند در پی دریافت گزارش عملکرد از سوی شهرداری و نیز دریافت نظرات مردم بر کار شهرداری در قبال مسئولیت آنها در عرصه محیط زیست نظارت داشته باشند و چنانچه در این زمینه از سوی شهرداری کوتاهی صورت گرفته باشد، به شهرداری تذکر داده شود.اهمیت مسئله نظارت زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط میتواند برخی از امتیازات خود را به شهردار یها تفویض کند. همچنین در موارد ۶و ۷ قانون ذکر شده است، نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از طریق ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای منابع آلوده کننده از مسئولیت هایی می باشد که به شهرداریها داده شده است. پس شوراها باید به صورت همه جانبه برکار شهرداری ها در زمینه بهداشت عمومی، آسایش و محیط زیست، در مجموع بر بهبود کیفیت محیط زیست شهری نظارت کنند.

  

بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها :

وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.

ماده ۹۲ قانون شهرداری ها:

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است.متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکان، به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها:

تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارها شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

بند ۲۳ ماد ۷۱ قانون شوراها:

الف: نظارت بر اجرای طر حهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

ب: مکلف به ایجاد محیط زیست پاک و سالم و گسترش بهداشت عمومی: در قوانین و مقررات شهرداریها و شوراها، در موارد متعددی وظایفی به شهرداری و شورای اسلامی شهرها محول شده است که با حفظ بهداشت شهروندان و محیط زیست آنها ارتباط مستقیم دارد. مبانی تکالیف فوق عبارت است از:

بند۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها: تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی.

تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری: شهرداری مکلف می باشد محل های مخصوصی برای تخلیه زباله ها و نخاله ها و فضولات ساختمان ها و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظا یر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهر است . طبق بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها: تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از لحاظ بهداشت و آسایش عمومی و زیبایی شهر، از جمله وظایف آن ذکر شده است. بنابراین شوراها می توانند برای جلوگیری از تخریب محیطهای فوق مقرراتی را به تصویب برسانند و یا این که برای عمران و زیبایی شهر اقدامات لازم را مبذول نمایند.

شوراهای شهر نقش بسیار عمده ای در یکسان سازی و هدفمند کردن کلیه فعالیت های زیباسازی در مناطق مختلف شهرداریها دارند و می توانند از انتخابات سلیقه ای و غیرکارشناسانه جلوگیری به عمل آورند. مبلمان شهری خوب تاثیر بسیار بسزایی در کاهش ناهنجاری های شهری دارد و با ارتباط بیش تر بین شهر و شهروندان فضاهای مناسبی را برای زندگی خلق می نماید. در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دست اندرکار کشور؛ برنامه ریزی و مکانیابی صحیح مبلمان شهری را به عنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار ؛ مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛ به هرج و مرج بصری و عدم کارایی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند. وظایف نظارتی شوراها از مهمترین وظایف این نهاد در عرصه مسائل زیست محیطی شهری است چرا که بر طبق بسیاری از قوانین عادی، شهرداریها یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط می باشند. از آنجایی که شهرداری رکن اصلی اجرایی شورای شهر می باشد، بنابر این نظارت بر آن یکی از وظایف شوراهاست.


منبع: یادداشتی از منصور جوام _ دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری


ن : Mohsen
ت : یکشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1393
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 

پیج رنک

رنک الکسا