X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (منابع طبیعی و محیط زیست) ::..
تعداد بازدید ها: 716127

 

..


هوا به عنوان یک آلابنده محسوب می شود ؟

? Air is considered as a Labndhهوا یکی از پنج عنصر اصلی برای ادامه حیات انسان است.


هرفرد روزانه نزدیک به 22000 بارتنفس می کند و تقریباً به 15 کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد . معمولاً انسان می تواند به مدت 5 هفته بدون غذا و مدت 5 روز بدون آب زنده بماند ، اما نمی تواند بدون هوا حتی 5 دقیقه زنده بماند . باتوجه به گسترش شهرها و افزایش منابع آلاین ده هوا ، هوای اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده می باشد و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سلامت افراد ساکن درمنا طق آلوده دارد شناخت و آگاهی نسبت به جوانب مختلف این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است و تنها با آگاهی و شناخت از این مسئله امکان جلوگیری یا کاهش خطرات آن وجود دارد . بطورکلی در بررسی های آلودگی هوا، سه مرحله مدنظر قرارمی گیرد:

  • - نوع آلاینده و منبع انتشار آن
  • حوه پراکندگی آلودگی هوا

با توجه به اهمیت وجود هوای پاک و سالم جهت ادامه حیات موجودات زنده این مبحث را مورد بررسی قرار می دهیم. هوای پیرامون محیط ما مخلوطی از گازهای مختلف است که قسمت اعظم آن را گازهای اکسیژن و نیتروژن تشکیل می دهند هوای سالم و طبیعی به طور تقریبی شامل 78 درصد نیتروژن، 21 درصد اکسیژن ، 0,93 درصد آرگو ن، 0,3 درصد گاز کربنیک و مقادیر بسیار جزئی از گازهای نئون، هلیوم، کریپتون، گزنون، رادون، اوزن، هیدروژن و غیره است.


تعریف آلودگی هوا


آلودگی هواعبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداری که بتواند اثرات مضر ایجاد کند.


به عبارتی هرگاه هر ن وع ماده گازی، بخار ، مایع ، جامد ، تشعشع پرتوز ا و غیر پرتوزا و یا مجموعه ترکیبی از آنها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا و یا ایجاد بوهای نامطبوع نماید از قبیل دود ، دوده، ذرات معلق ، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای ازت، مونواکسیدکربن، اکسید کننده ها، ه یدروکربنها، اسیدها، آمونیاک و غیره گفته شود که هوا آلوده است [ و این آلودگی هوا می توا ند مضر به حال انسان، حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد در چنینی شرایطی باید کوشید که این وضعیت ناخواسته را در راستای استا نداردهای زیست محیطی در را بطه با آن تغییر داده و به حد مجاز رسانید.

 بفیه متن در ادامه مطلب... 

 

منابع آلودگی هوا Air Pollution Resources


انواع متفاوتی از آلاینده های هوا وجود دارد که اثرات مضری بر سلامت انسان، گیاهان و جانوران داشته و محیط زیس طبیعی را تحت تأثیر قرار می دهند. منابع عمده آلودگی هوا عبارتند از منابع طبیعی و مصنوعی. منابع مختلف آلودگی هوا بصورت زیر دسته بندی می شوند:

منابع آلودگی هوا


منابع مصنوعی                    منبع طبیعی


کشاورزی                    حمل و نقل                    صنعتی                    خانگیمنابع طبیعی


منابع طبیعی آلودگی هوا از قبیل طوفان های شن، آتش سوزی جنگل ها، فوران آتشفشانها ، پخش گرده گیاهان و نشت گاز طبیعی می باشد و آلودگی ناش ی از آنها یک پدیده دائمی است که به علت گردش فرایندهای طبیعی مقدارش تقریبا درسطح زمین ثابت است . مقدار آلودگی طبیعی درمقایسه با آلودگی مصنوعی خیلی بیشتر و قابل توجه می باشد. اما درطبیعت چندین مکانیسم خودپالایی وجود دارد که سطح زمین را برای موجودات مناسب و قابل تحمل می سازد. نقش انسان در کنترل آلودگی ناشی ازمنابع طبیعی خیلی کم است، اما انسان به وسیله برهمزدن تعادل اکولوژیکی و طبیعی ناشی از آلودگی انسان ساخت می تواند وضع را بدتر نماید و به آلودگی طبیعی بیا فزاید.


منابع مصنوعی


منابع مصنوعی آلودگی ها که سه م به مراتب بیشتری در قیاس با منابع طبیعی در آلوده سازی هوا دارند به دست انسان بوجود آمده و آلودگی های ناشی از فعالیتهای او می باشد . از منابع عمده تولید آل ودگی های مصنوعی می توان به صنایع، وسا یل نقلیه، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، منابع تجاری و خانگی، زه کش ی های کشاورزی، آزمایشگاه ها و
بیمارستان ها اشاره کرد.


این منابع رامی توان بصورت زیرتقسیم بندی کرد:


منابع خانگی


آلاینده های ناشی از این منبع دراثر فعالیتهای خانگی شامل احتراق سوخت جهت گرمایش و پخت و پز ، نظافت منازل
یا استفاده از حشره کشها، ایجاد می شود.


منابع صنعتی


آلودگی ناشی ازصنایع منبع اصلی آلودگی هواست که درفعالیتهای انسان ساخت ایجاد می شود . درمیان صنایع نیروگاه
های حرارتی ، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، سیمان، کاغذسازی، نساجی، فولادسازی وغیره منابع اصلی آلودگی هوا
و (O اوزن ( 3 ,(NOx) اکسیدهای نیتروژن ,(SOx) اکسیدهای گوگرد ,(PM) هستند. آلاینده هایی همچون ذرات
حاصل ازفعالیت این نوع منابع می باشند. (CO) مونوکسیدکربن


منابع متحرک (حمل ونقل)


آلودگی ناشی ازحمل ونقل به علت گسترش بی رویه شهرها به اندازه آلودگی صنعتی مهم بوده و داری اهمیت است.
آلودگی ناشی از حمل و نقل وسایل نقلیه که براثر احتراق ناقص سوخت های فسیلی تولید می شوند به شکل گازهای
خروجی از اگزوز شامل:


ذرات معلق ، صدا و غیره وارد محیط زیست می گردند. ،(VOCs,NOx ,SOx ,CO2 ،CO )


منابع کشاورزی


خاک ها ذخیره کننده بزرگ کربن اند ، چهاربرابر بیشتر از جو و سه برابر بیشتر از درختان جهان ، اما خاکهای جهان درحدود 100 میلیارد تن از کربن را در طی 10000 سال گذشته در نتیجه کشت و زرع و جنگل زدایی از دست داده اند. هنگامی که خاک شخم زده می شود ریشه ها و دیگر رستنیهای کربن دار در معرض هوا وا کسیده شدن به کربن دی اکسید، قرار می گیرند این کار برای از بین بردن علف های هرز مناسب است ولی به قیمت آزاد شدن کربن تمام می شود.


عوامل مؤثر برپخش آلاینده های هوا


عواملی که برانتشارآلاینده های هوا تأثیر می گذارند به شرح ذیل می باشند:- خصوصیات هواشناسی


پارامترهای جوی مانند سرعت وجهت باد، تغییرات دما با افزایش ارتفاع از سطح زمین، رطوبت نسبی و غیره، آلاینده های هوا را تحت ت أثیر قرارداده و باد ب ا حرکت افقی آلاینده ها را حمل و جابجا می نماید . غلظت آلاینده ها درسطح زمین اساس اً به سرعت و جهت باد بستگی دارد.


- پستی وبلندی زمین


ناهمواریهای موجود در زمین و موانعی مانند کوه ها و غیره بر انتشار آلاینده ها اثر می گذارد.

بسته به شرایط مکانی، پستی و بلندی می تواند برنحوه پراکنش و انتشار آلاینده ها مؤثر باشد.


- خصوصیات آلاینده ها


اهمیت مسائل آلودگی هوا به نوع و اندازه آلاینده ها، به جامد ، مایع و یا گاز بودن آن نیز بستگی دارد . واکنش بین آلاینده ها در اتمسفر بسته به خصوصیات آنها ممکن است مقدار آلاینده دراتمسفر را افزایش یا کاهش دهد. ،NOx ،SOx آلاینده هایی که سبب بروز مشکلات می شوند عبار تند از : دود ناشی از احتراق آ لاینده های مضر از قبیل و ذرات معلق م انند غبار، هیدروکربن های تولید شد ه در اثر احتراق نفت، مواد مضر نشر یافته از فرآینده های O3, CO شیمیایی متفاوت، فلزات سنگین به همراه فلزات پالایش شده و بوهای نامطبوع متصاعد شده از فرآینده های متفاوت، علاوه بر موارد ذکر شده ، آلاینده های درجه دوم و نیز واکنش های جانبی آنها را در هوا نبایست از نظر دور داشت. آلودگی هوا محدود به موارد ذکر شده نمی باشد و اثرات بسیار مخربی را برای اکوسیستم که شدیدا حیات را درروی کره زمین تهدید می کند در پی دارد . یکی از چالشهای مهم قرن حاضر پد یده گازهای گلخانه ای است که تغی یرات جهانی آب و هوایی را بوجود آ ورده است . تشدید اثر گلخانه ای تهدیدی است که جهان را به طرز فز اینده به مکانی آزار دهنده تبدیل می کند . جزئیات چگونگی تأثیر آن بر وضعیت آب و هوایی همچنان مبهم است به ویژه به دلیل ایجاد بازخوردهای مثبت غیر قابل پیش بینی از ذوب یخه ا، افزایش بخار آب و تغییر دمای ا قیانوس ها که همگی می توانند آهنگ گرم شدن را سرعت بخشند . اما بدون شک جو گرم تر، جوی ناپایدار و پرتحرک خواهد بود که با بروز رویدادهای بسیار شدید از قبیل طوفان، خشکسالی، باد و باران و غیره، من اطق مرطوب، مرطوبتر و مناطق خشک، خشک تر می شوند . در مناطقی که اکنون تحت تأثیر قحطی است غذای کمتری به عمل می آید . تعداد کمی از اکوسیستم ها به سادگی با تغییر وضعیت آب و هوایی مهاجرت می کنند، بسیاری از آنها در محلی که می مانند خواهند مرد . صخره های مرجانی ، جنگ لهای حرا ، جنگل های بارانی استوایی و پناهگاه های کوهستانی همه از بین خواهند رفت . انقراض ها بشدت افزایش می یابد. جهان با مشکلاتی از قبیل سیل پناهندگانی که از تغییر وضعیت آب و هوایی می گریزند، بالا آمدن سطح آب دریا، شیوع بیماریها، درگیریها و جنگهایی برای آ ب مواجه خواهد شد . دانشمندان علوم آب و هواشناسی اعلام کرده اند که تجمع چنین گازهایی باعث افزایش دمای جو شده، در نتیجه حرارت کره زمین اف زایش یافته ، نزولات جوی تغییر کرده و سرانجام سطح دریاها نسبت به سطح فعلی بالاتر خواهد رفت . این تغییرات به شدت فعالیت های بشر را تحت تأثیر قرار خواهند داد . در حال حاضر برآورد شده است که 50 درصد از کل اثرات گلخانه ای انسان ساخت به وسیله دی اکسید کربن ایجاد می ش ود که می شود . CO یکی از مهمترین آلایند ه های هوا می باشد. احتراق سوختهای فسیلی باعث آزاد شدن 75 درصد از کل 2 مابقی ( 25 درصد باقیمانده ) از جنگل زدایی و فرسایش خاک تولید می شود . احتراق سوختهای فسیلی و زیست توده عامل محسوب می گرد ند. برخی از سوختها مانند متانول باعث کاهش آلودگی (CO و NOx ) انتشار 65 الی 75 درصد از کل مونوکسید کربن می گردند اما انتشار آلاینده را افزایش می دهند.از دیگر مشکلات عمده ناشی از آلودگی هوا می توان از پدیده هایی چون گرمایش جهانی ، وارونگی هوا ، بارانهای اسیدی، [ تخریب لایه ازن و اثرات ویرانگر آنها برای ویران ساختن اکوسیستم و نابودی حیات موجودات زنده نام برد.[ 3 در اینجا به اختصار به هر یک از این عوامل خواهیم پرداخت و اثرات آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:


انواع آلاینده های اصلیادامه دارد....


به زودی...


منبع: کتاب آلاینده های زیست محیطی و حفاظت ازمحیط زیست
        مؤلف : مهندس محمد حسین چوپانی

        چاپ اول - 1388


اگه از مطلب خوشتون اومد لایک کنید


ن : Mohsen
ت : دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1392
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 

پیج رنک

رنک الکسا